Onze aanpak.

Tegen de stroom in roepen wij niets over AGILE en LEAN. We houden het allemaal net wat meer "gewoontjes". Vooraf goed afstemmen wat u geleverd krijgt, betekent geen verassingen achteraf. Leest u hieronder ONZE aanpak

Fase 1. Inventarisatie fase

Tijdens deze fase bepalen we samen met u de uitgangspunten van de website. Hierbij gaan we in op uw bedrijf en hoe de website aan uw bedrijfsdoelstellingen kan bijdragen. Op basis hiervan komen de verschillende functies aan bod zoals onder andere de algehele bedrijfspresentatie, bedrijfsactiviteiten en onderdelen, productportfolio, nieuwsbericht uitingen, interactie en conversie behoeftes en eventuele koppelingen met social media. Uiteindelijk doel van deze fase is om een totaalbeeld te krijgen van wat de website waar moet doen en hoe de website er uit komt te zien.

Fase 2 – Wireframe / Mock up fase

In deze fase vertalen we de inventarisatie van fase I in uitgewerkte wireframe(s) en design mock-ups.

De wireframes geven aan welke functies waar komen te zitten en welke soorten pagina indelingen er zijn. Meer concreet waar komt welk plaatje, tekst, formulier te zitten op welke pagina. Een wireframe is belangrijk omdat het in beeld brengt hoe de bezoeker de website kan gebruiken en dus ervaart. Dit lijkt een complex gebeuren, maar is in de praktijk vaak eenvoudig en een logisch proces.

De mock-ups geven aan hoe de pagina’s er qua design er uit komen te zien. Op basis van maximaal 4 pagina’s geven wij u een beeld van de look & feel van de website.

Wij vragen u de wireframe(s) en mock-ups goed te keuren. Zodra de mock-ups zijn goedgekeurd, alleen dan beginnen wij met de daadwerkelijke bouw van de website. In de projectprijs zit standaard 2 revisies inbegrepen. Additionele revisies worden separaat in rekening gebracht.

 

Fase 3. Bouwen

Nu zijn we daadwerkelijk gestart met de bouw van de website. De website wordt op een van onze webservers geplaatst en conform de vooraf overeengekomen uitgangspunten geïnstalleerd. Alle functies, net als het gebruik van de website op tablet en smartphone, wordt gebouwd en getest. Afhankelijk van de complexiteit van de website duurt de bouwfase tussen de twee en vijf weken. Afhankelijk van of er maatwerk is en de complexiteit ervan kan dit langer duren. Tussentijds zullen we u vragen om de voortgang te bekijken, zodat u ook tijdens de bouw gevoel blijft krijgen bij hetgeen dat wordt opgeleverd. Aanpassingen kunnen altijd gaandeweg worden gemaakt. Afhankelijk van het type aanpassing zijn er dan wel of geen additionele kosten voor meerwerk.

Fase 4. Opleveren

Gefeliciteerd! Samen hebben we er voor gezorgd dat uw website of webshop conform vooraf overeengekomen specificaties is opgeleverd. In deze eindfase formaliseren wij de oplevering door ondertekening van het “opleverdocument”. In het opleverdocument staat omschreven wat er is geleverd en dat dit conform de wensen en eisen van de opdrachtgever is opgeleverd, per datum ondertekening. Vervolgens wordt de website, shop of applicatie in productie gezet.

Het in productie zetten van de website kan op uw eigen webhosting omgeving gebeuren of gehost via Webfabric Hosting. Afhankelijk van of er een onderhoudscontract is afgesloten, nemen we de website, webshop of applicatie ook in beheer.

Vervolgens kan optioneel een zoekmachine optimalisatie campagne worden gestart of bijvoorbeeld een internet marketing campagne op verschillende social media kanalen.